Taloyhtiöiden verkkolaskutus

Isännöimillemme asunto- ja kiinteistöosakeyhtiölle osoitetut laskut tulee lähettää 1.1.2020 lukien ainoastaan verkkolaskuina.

Ajantasaiset verkkolaskutusosoitteet löytyvät https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html

Laskut tulee osoittaa aina taloyhtiölle (malli)

As Oy Taloyhtiön nimi

c/o Salo Isännöinti Oy

Turuntie 8 B

24100 Salo

Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019).

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190241